IRL

Scheduled talks and appearances

Slides and videos

 • WarGames (Norwegian), Bouvet One Nov 1 2018 [Slides]
 • GDPR og Sletting – Hvor går grensen? (Norwegian), Bouvet One Nov 1 2018 [Slides]
 • Crash Course in Open Source, Hacktoberfest 2018 – Oslo Oct 26 2018 [Slides]
 • Introduction, Hacktoberfest 2018 – Oslo Oct 26 2018 [Slides]
 • Web Security and Capture the Flag, Bouvet Play September 8 2018 [Slides]
 • React and Redux – A Workshop, Bouvet Workshop August 23 2018, September 5 2018, September 20 2018 [Slides]
 • LEAN-machine: Målbaserte utviklingsprosjekter (Norwegian), InnoTeam: Project Leadership - SAP Brukerforening Norge (SBN) / SAP User Group Norway April 23 2018 [Slides, Video]
 • Electron is bad and you should feel bad (Norwegian), Bouvet One March 22 2018 [Slides]
 • Lean Machine: Målbasert utvikling (Norwegian), Bouvet One March 22 2018 [Slides]
 • Go f**k yourself: How deepfakes ruined everything (Norwegian), Bouvet One March 22 2018 [Slides, Video]
 • DevOps og Lean Startup: Eksempler fra virkeligheten (Norwegian), Hva er DevOps? March 02 2018 [Slides]
 • A/B Testing with React, ReactJS Oslo Meetup December 14 2017 [Slides, Video]
 • Hypotese- og Målbasert Utvikling (Norwegian), Bouvet Fagfrokost 22 November 2017 [Slides]
 • Transfer Learning: Gjenbruk av kunnskap i Maskinlæringsmodeller (Norwegian), Bouvet One October 18 2017 [Slides]

Documents

 • Neural Network Tools: An Overview, For use in the Masters course in Machine Learning at HIOF Mar 17 2015 [Paper]

In the media